Валики

    

ЗАО Уралэластотехника ~   2014г.

Валик

Обозначение

d мм

Масса, г/п.м

PГ-041

6±1,5

11

РГ-039

8±1,5

18

РГ-038

10±15

32

РГ-045

12±2,0

40

РГ-094

14±20

54

РГ-095

15±2,0

62

РГ-096

16±2,0

           71

РГ-097

18±20

90